من موندم اینها چرا مردهاشون تا یه زن لخت می بینن، می ترسن !!! 
اگه ایران بود که در اسرع وقت، سنت پیامبر را در 4 عمل اصلی و 12 عمل فرعی بر روی خانومه اجرا می کردن !!

 برای دیدن این دوربین مخفی، جنبه داشته باشید
 
ارسال یک نظر

[random][featured2]
[random][fbig1][#8e44ad]
[random][fbig2 animated][#8e44ad]

اشتراک از طریق ایمیل

با پشتیبانی Blogger.