[random][carousel2]

‫«این همه کنیز و در و داف درست و حسابی تو بلادشون دارند بعد این پیرزن رو می فرستند برای مذاکره. تا زمانی که چنین سیاستی دارند به نتیجه نمی رسیم. آنها باید ابتدا حسن نیت نشان دهند.»
امام نقی بعد از مذاکرات هسته ای سامرا‬

ارسال یک نظر

[random][slider2]
با پشتیبانی Blogger.