[random][carousel2]

کبوتران بر خانه الله ریدند !


آیا این توالت عمومی کبوتران است یا خانه خدا !!!؟

نکند الله قادر متعال حتی نمی تواند خانه خود را از ریدمان کبوتران حفظ کند !!؟

شاید هم دلش نمی آید جلوی سوراخ کون کبوتران را بگیرد که بیچاره ها دل درد نگیرند 
و یا 
شاید الله به کبوتران دستور داده است که بر خانه اش بلغمی برینند تا بیبشتر باب طبع مومنین و مسلمین باشد !!!


۱ـ تنها کتاب مذهبی است که توسط ميليون ها مسلمان بدون فهميدن کلمه ای ازآن به زبان عربی وغالبأ از حفظ قرائت می شود.

۲ـ تنها کتابی است که با وجود تعدد تناقضات و خلاف گوئی ها، سخنان تکراری و زائد و غلطهای فاحش، اکثر مسلمانان حتی جرات بزبان آوردن اين کاستی ها را نداشته چرا که بلافاصله گناهکارمحسوب می شوند.

۳ـ تنها کتابی است فاقد شرح وقايع به ترتيب زمانی وبخش بندی روشن موضوعات و مطالب.

۴ـ تنها کتابی است که اغلب آيه های آن بدون ارتباط با يکديگرو هيچيک از سوره ها به موضوع ويژه ای اختصاص نيافته بلکه موضوعات مختلفی را برحسب اتفاق شامل می شود.

۵ـ تنها کتابی است که ميليون ها مسلمان به غلط براين باورند که درزمان پيامبر تدوين، درحالی که تقريبأ بيست سال پس ازمرگ او گردآوری شده است.

۶ـ تنها کتابی است که تعداد زيادی اشتباه گرامری داشته وبارها دستخوش تغيير بوده امــّا مؤمنين متعصب براين باورند که هرگز عوض نشده و خالى از هرگونه اشتباه است.

۷ـ تنها کتابی است فاقد هرگونه تئوری واقعی علمی، با وجود اين متعصبين نابينا مدعی پيش بينی تعداد زيادی از تئوريهای علمی توسط آن هستند.

۸ـ تنها کتابی است که توسط خشک مغزان متعصب به تمامی به خدای دانا و آگاه و قادر مطلق منسوب می شود درحالی که حتی ده درصد بندگان اين خدا براستی از صددرصد دستورات آن پيروی نمی کنند.

۹ـ تنها کتابی ا ست که ادعا می شود به انسانی ترين بودن، درحالی که درآن الله بارها دستور كشتن انسانی توسط انسان ديگر را صادر می کند.

۱۰ـ تنها کتابی است که توسط تيره انديشان مؤمن بعنوان کتابی که بيشترين حقوق زن را در نظرگرفته محسوب می شود، درحالی که زنان توسط احکام خدائی آن مورد بيشترين ستم ها و اجحافات قرار گرفته اند.

۱۱ـ تنها کتابی است که مؤمنين ترجيح می دهند آنرا ترجمه نکرده و بهمان صورت عربی بدون دريافتن مفهوم آن، اغلب با آوازی بلند قرا ئت کنند.

۱۲ـ تنها کتابی است که با استفاده ازآن صدها هزار آخوند، ملا، مفتی، آيت الله وديگر مفت خواران، مسلمانان ساده دل را فريب می دهند و از آن طريق ميليون ها دلار به جيب می زنند.

۱۳ـ تنهاکتابی است که مؤمنين می توانند آيات زيادی درآن بيابند که نه برای مردم عادی بلکه فقط ويژه ی پيامبر و به منظورحل وفصل مسائل و مشکلات شخصی و جنسی براو نازل شده است.

۱۴ـ تنها کتابی است که تمام مذاهب ديگر را باطل و دستورجهاد عليه آنها صادرکرده است.

۱۵ـ تنها کتابی است که درابتدا مردم را به اطاعت کورکورانه فرمان می دهد وپس ازآن می گويد که فکر کنند تا حقيقت را دريابند.

۱۶ـ تنها کتابی است که مدعی فرستادن پيامبر به همه ی ملت ها، قبايل و اقصی نقاط جهان شده اما فقط از پيامبران خاورميانه ياد می کند.

۱۷ـ تنها کتابی است که آنقدر ابهام و ناروشنی دارد که قادراست ازيکطرف قاتلينی مانند طالبان وخمينی ها واز طرف ديگرمرتجعی مذهبی و صوفی نما مانند امام محمد غزالی را توليد کند.

۱۸ـ تنها کتابی است که به کمک انسان درحل مسئله ی واگذاری ارث به موروثان وضرب و تقسيم اعداد محتاج است.

۱۹ـ تنها کتابی است که بر مصداق آن شيعه و سنی و ديگر فرق اسلامی يکديگر را به قتل می رسانند تا به بهشت بروند. پروتستان ها و کاتوليک ها همديگر را می کشتند، اما دارای انجيل های متفاوت بودند.

۲۰ـ تنها کتابی است که به روشنی قوانين جزا (قصاص) را بعنوان فرمان خدا صادر می کند اما اين قوانين نابهنگام بهيچ وجه مناسب با جامعه ی مدنی کنونی نيستند و هرجا که به اجرا در آمده اند (ايران، افغانستان،...)، مردم (غيرمسلمان و مسلمان) يا از اجرا کنندگان آن انتقاد نموده اند که چرا از قانون قصاص پيروی می کنند يا چرا آنها را درست به اجرا درنمی آورند؟ 
قابل تعجب نيست که ملايان هرگز منشاء اين قوانين متعلق به جامعه ی بدوی عربستان را مورد سرزنش قرار نمی دهند.

✅ بنا بر موارد فوق براستی که قران شگفت انگيز و معجزه است.

استخر پارتی آقازادگان مملکت

آقازادگان مملکت در کشوری که پدرانشان جوانان مملکت را به خاطر تار مویی شلاق می زنند و از طرفی دیگر کشور با بخران بی آبی روبروست ، اینگونه استخر پارتی مختلط می گیرند

نوش جووون ملت
روایاتی در مورد سکس از محمد و علی و باقر


پیغمبر و امامان مسلمین در مورد سکس چه فانتزی هایی داشتند !؟

در این کلیپ، بهرام مشیری از فانتزی های سکسی پیامبر اکرم، علی  و امام باقربرایمان می گوید. باشد که آویزه گوش مسلمین قرار گیرد و مادر، خواهر و دختران خود را آنچنان که پیامبر اکرم فرموده، تصور نمایند
لیاقت هر ملتی همان است که دارند

کسی که برای خودمان در سال 57 تصمیم گرفت، خودمان بودیم و حالا حالا ها باید حسرت روزهای گذشته مون رو بخوریم 
با ایستادن در صف صندوق رای و رای دادن به آخوند حکومتی، لیاقتمان همینی هست که الان داریم

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر
آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

آلبوم عکس از تابستان 1350 کنار دریار خزر

تمسخر موسی و قوم یهود در سریال تلویزیونی اسرائیل - با زیرنویس فارسی


اسرائیلی ها در سریال تلویزیونی خود اینگونه با پیامبر خود، موسی و قوم یهود شوخی می کنند و طنز پردازی می کنند


حال اگر این ویدیو یا سریال در مورد یک امام کون گشاد و کون نشوری بود، مسلمین جهان چه کونی از خودشون جر می دادن، حالا محمد ولد الزنا که جای خود داره !سریال محبوب طنز «یهودی ها می آیند» در اسراییل ساخته شد. 
در این برنامه، بسیاری از مسائل مذهبی-تاریخی قوم یهود دستمایه طنز می شود. اما چند قسمت که گذشت، تندروهای یهودی تحمل نکردند و با اعتراض فراوان جلوی پخشش را گرفتند و گفتند تمام مقدسات ما را زیر سوال برده. ولی پس از چند ماه توقف، این سریال موفق شد دوباره پخش تلویزیونی خود را از سر بگیرد و اکنون فصل دوم خود را به نمایش گذاشته. 

در این ویدیو که «ده فرمان الهی» نام دارد، موسی با قوم بنی اسراییل سخن می گوید و می خواهد آن ها را به راه راست هدایت کند. غافل از این که آن ها سوال های «بنی اسراییلی» می پرسند و چشم بسته چیزی را قبول نمی کنند!

مردم خاورمیانه، طبیعت طنز خوبی دارند. می گویند یکی از بهترین انواع طنز، زمانی است که کسی «خودش» را موضوع طنز قرار می دهد: این یعنی دیگر کسی نمی تواند شما را به تمسخر بگیرد، زیرا به نقاط ضعف فرهنگ خود آگاهید، و ابتکار عمل را از بدخواه خود گرفته اید.
اگر خواستید اپیزودهای دیگر آنرا ببینید و بخندید، می توانید The Jews are coming را جستجو کنید.


video

ملت حشری متوهم


 سفارت روسیه در تهران

ملت حشری متوهم، دروغ اول آوریل را باور کرد 
همون ملت احمقی که دروغ دیدن عکس امام در ماه را باور کرد
هر چند نسل عوض شده اما حماقت ارثی از پدران به فرزندان رسیده
انواع حماقت ها رو این نسل متوهم به نمایش گذاشته تا نشان بده از پدرهاشون هیچ کم و کسری ندارن
از رقص بابا کرم برای انتخاب یک آخوند در انتخابات نمایشی گرفته تا صف کشیدن جلوی سفارت روسیه برای ازدواج با دختران روسی و اخذ تابعیت و 15000 دلار مجانی 
واقعا حماقت این ملت در تاریخ تکه


اصل خبر:به دنبال مراجعات مکرر شهروندان ایرانی به سفارت روسیه در تهران برای اخذ ویزای ازدواج و دریافت تابعیت، این سفارت‌خانه با چسباندن اطلاعیه‌ی کوتاهی بر روی درب خود، اخبار مربوط به دریافت تابعیت از طریق ازدواج با دختران روس را تکذیب کرده است.


پیش از این، شماری از وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران خبری را به نقل از یک وب‌سایت لبنانی منتشر کرده بودند مبنی بر این‌که پارلمان روسیه قصد تصویب قانونی را دارد که بر اساس آن، به هر مرد خارجی که با یک دختر روس ازدواج کند، ۱۵ هزار دلار امریکا و تابعیت روسیه داده می شود.

به دنبال انتشار گسترده‌ی این خبر در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه کانال‌های تلگرامی، در روزهای گذشته، عده‌ی زیادی از مردان ایرانی به سفارت روسیه در تهران مراجعه کردند و صف‌های نسبتا طولانی در مقابل این سفارت‌خانه تشکیل دادند.

سئوال و جوابی با الله در مورد علت بارش تگرگ !

دانش الله و پيامبر بيسوادش!

.
خداوندا میشه یک سئوال در سطح دانش آموزان راهنمایی از تو داشته باشم ؟
.
بله فرزندم بپرس!
.
بارالله ها! تو تگرگ را چگونه تولید می کنی و بر زمین میفرستی؟
.
فرزندم اینکه پاسخش در سوره نور آیه 43 داده شده است:

آيا ندیده‌ای (ندانسته اى) كه الله ابر را به آرامى می راند ،سپس ميان آن پيوند برقرار می‌کند آنگاه آن را فشرده می‌نماید؛ پس دانه هاى باران را مى بينى كه از میان آن بيرون می آيد و از آسمان از كوههايى كه در آنجاست، تگرگى فرو می ريزد و هر كه را بخواهد بوسیله‌ی آن (تگرگ) آسیب می‌زند و هرکسی را که بخواهد از این آسیب دور می‌دارد، کم مانده است روشنائى برقش چشمها را ببرد (کور سازد).

.
یا الله! ! ولی هر نوجوانی که تحصیلات راهنمایی را گذرانده باشد علت تگرگ را میداند :
تگرگ در اثر تغییرات ناگهانی هوا بر زمین فرو می‌ریزد و علت ایجاد تگرگ برخورد سریع هوای نمناک به لایه‌های بالاتر و سردتر جو و یخ زدن ذرات بخار آب است. حال تو چگونه علت این پدیده را وجود کوهی خاص می شماری؟؟؟
.

ای کافر! ای خر! ای الاغ! جواب تو در بقره 18 داده شده است:

شماها کر و گنگ و کورید و (از ضلالت خود) بر نمی‌گردید!

.
مرسی خدا جون، قانع شدم!!!!
 
********
یادداشت:
ممکن است برخی از دوستان مسلمان اقدام به توجیه این آیه بکنند و بگویند که منظور قرآن از کوه استعاره است یعنی ابر را به کوه تشبیه کرده است.
.
اگر اندکی در آیه توجه شود میگوید:
"يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ "
از آسمان از كوههايى كه در آنجاست تگرگى فرو مىريزد.
.
اگر استدلال این عزیزان را بپذیریم باید می‌گفت:
" يُنَزِّلُ مِنَ السحاب کالجبال فِيهَا مِن بَرَدٍ
(فرو می‌ریزد از ابرهائی کوه مانند که در آن تگرگ است)
.
به افتخار الله یک دست مرتب بزنید که خودش هم از خلقت خودش چیزی نمیدونه!!


همسر خوشگلدوستی با یک زن بازیگر معروف که فوق‌العاده زیبا بود ازدواج کرد. اما درست زمانی که همه به خوشبختی این زن و شوهر غبطه می‌خوردند، آنها از هم جدا شدند. 

طولی نکشید که دوستم دوباره ازدواج کرد. همسر دومش یک دختر عادی با چهره‌ای بسیار معمولی بود. اما به نظر می‌رسید که دوستم بیشتر و عمیق‌تر از گذشته عاشق همسرش است.

عده‌ای آدم کنجکاو از او می‌پرسند: «فکر نمی‌کنی همسر قبلی‌ات خوشگل‌تر بود؟»


دوستم با قاطعیت به آنها جواب ‌داد: «نه! اصلاً! اتفاقاً وقتی از چیزی عصبانی می شد و فریاد می زد، خیلی وحشی و زشت به نظرم می‌رسید. اما هسمر کنونی‌ام این طور نیست. به نظر من او همیشه زیبا، با سلیقه و باهوش است.»

می‌گویند زن‌ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند، بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.

بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛ 
سگ‌ها اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند؛ 
اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید؛ 
اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت زیرا «حس زیبا دیدن» همان عشق است.عکسی از رستوران رفتن مرد عرب با همسرش!در این تصویر زن و شوهری در داخل رستورانی و در حال صرف غذا نشسته اند و شوهر عربستانی برای اینکه همسر با حجابش به طور کلی از دیدها پنهان بماند و رهگذران را حشری ننماید، چفیه بلند خود را روی اتاقک شیشه ای داخل رستوران انداخته است.
این هم مقام والای زن در آیین عرببه تصویر زیرین نگاه کنید؛ 
این تصویر نشان میدهد که LNB اختراع جدیدی نیست و حداقل قدمتی 5۰۰۰ ساله دارد و اختراع یهودیان برای ارتباط با «یهوه» است که مسلمانان آنرا «الله» مینامند.

این LNB ها نشان میدهند که یهودیها می دانند که باید با سر و مغزشان با «یهوه» ارتباط بر قرار کنند و به همین خاطر LNB های سنتی خود را بر روی پیشانی خود بسته و به سوی «یهوه» نشانه گیری می کنند.


مسلمانها نیز با «یهوه» که آنرا «الله» مینامند سخن میگویند؛ ولی چون شیوهٔ یهودیها را «اسرائیلیات» مینامند، شیوهٔ دیگری برای سخن گفتن با الله برگزیده اند که در تصویر پایین می بینید:

مسلمانها بر خلاف یهودیها با کونشان با الله رابطه برقرار میکنند و الله نیز به زبان کون آنها با آنان سخن میگوید.
به همین خاطر است که تمامی سرزمینهای مسلمان نشین را «گوه» فرا گرفته است!!

ال ان بی، 5000 سال اختراع شده بود

مردمان ابله - به ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮏ ﮐﻦ !در ﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﺎﺥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ " ﮐُﺘﻞ " ﺍﺳﺖ.

ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ؛ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﭖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ) ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ رﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ

در ﻣﮑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺮﺍ " ﺟﻤﺮﻩ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺭﺩﺭﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ .
ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ، ﺷﻤﺎﺭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺘﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ، ﺷﻤﺎﺭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺟﻤﺮﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

هيچ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﺞ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﺩ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﻧﺪ ﻭﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﮐﯿﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

به ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮏ ﮐﻦ !
[random][slider2]
با پشتیبانی Blogger.